Otázka:

Je správne difúzna rovnica alebo rovnica difúzie?

Heslá:

difúzna rovnica, rovnica difúzie

Odpoveď:

 

Z jazykového hľadiska sú správne obe slovné spojenia difúzna rovnica aj rovnica difúzie a podľa dokladov z internetu sa obidve podoby aj používajú. O tom, ktoré z označení funguje ako odborný termín (resp. či sa nimi nepomenúvajú dve rozličné rovnice), môžu sa vyjadriť iba odborníci z príslušnej oblasti. Pre úplnosť dodávame, že napríklad v technickom prekladovom slovníku Jadrová technika (ALFA: Bratislava 1987) uvádza sa termín difúzna rovnica s cudzojazyčnými ekvivalentmi diffusion equation (angl.), Diffusionsgleichung (nem.), équation de la diffusion (fr.), уравнение диффузии (rus.).


Otázka z 04. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu difúzna rovnica