Otázka:

Prosím Vás o stanovisko k formuláciám so slovesom "poprosiť" (v zátvorke uvádzam podľa mňa vhodnejšiu formuláciu): "Poprosil by som Vás, boli by ste taký dobrý... ("Prosím Vás, budete/buďte taký dobrý...), "Poprosím Vás..." ("Prosím Vás..."), "Môžem Vás poprosiť..." ("Prosím Vás..."), "Mohol by som Vás poprosiť..." ("Prosím Vás...").

Heslá:

poprosiť

Odpoveď:

Sloveso poprosiť je dokonavé, preto sa ním nemôže vyjadriť prítomný dej; tvarom prítomného času poprosím sa vyjadruje budúci dej. Ak chceme niekoho požiadať o niečo v priamom kontakte, použijeme vyjadrenia Prosím vás, boli by ste taký dobrý...; Prosím, dajte mi svoje telefónne číslo, Sadnite si, prosím a pod. Formulácie Môžem Vás poprosiť, Mohol by som Vás poprosiť sú gramaticky v poriadku.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poprosiť