Otázka:

Prečo sa niektoré ženské priezviská rôzne v médiách uvádzajú, napr. Angela Merkelová, ale Edita Bauer?

Heslá:

prechyľovanie

Odpoveď:

 

Priezviská známych ženských osobností (cudziniek aj Sloveniek), ktoré nemajú v základnom tvare príponu -ová, môžu sa v nominatíve aj vo vetnej súvislosti ponechať v neprechýlenej podobe, napr. premiérka Angela Merkel, europoslankyňa Edit Bauer a pod. Ak však potrebujeme takéto priezviská použiť v nepriamych pádoch, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať (rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, napr. s prezidentom Obamom, výkon Usaina Bolta) a vtedy je potrebné k nim pridať prechyľovaciu príponu -ová, napr. stretnutie s Angelou Merkelovou, prejav Edit Bauerovej, iniciatíva Ágnes Biróovej.

 


Otázka z 24. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 17 odpovedí k heslu prechyľovanie