Otázka:

Ako sa píšu názvy školských olympiád, napr. Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka?

Heslá:

olympiáda, chemická olympiáda, školské kolo, obvodné kolo, krajské kolo

Odpoveď:

 

Názvy školských olympiád odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, napr. olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda vo francúzskom jazyku, chemická olympiáda, matematická olympiáda. Rovnako pomenovania jednotlivých kôl súťaže školské kolo, obvodné kolo, krajské kolo sa píšu s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 29. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu olympiáda