Otázka:

Sú slová umieranie, zomieranie čechizmy? Aký je správny slovenský ekvivalent týchto slov?

Heslá:

umieranie

Odpoveď:

Slovesné podstatné mená umieranie, zomieranie sú odvodené od slovies umierať, zomierať. Slovesá umierať, zomierať rovnako ani ich odvodeniny umieranie, zomieranie nemožno považovať za čechizmy. Koreň *mer-, v neurčitku *merti „mrieť“, je zastúpený vo všetkých slovanských jazykoch hojnými odvodeninami. Obe slovesá zachytávajú Pravidlá slovenského pravopisu i výkladové slovníky slovenčiny – porov. na našej webovej stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu umieranie