Otázka:

Je spisovné vyjadrenie Mám za to, že?

Heslá:

mám za to, som presvedčený, myslím si, predpokladám, domnievam sa, nazdávam sa, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky

Odpoveď:

 

Spojenie mám za to sa v slovenčine hodnotí ako nenáležité a namiesto neho sa odporúča použiť niektoré z vyjadrení som presvedčený, myslím si, predpokladám, domnievam sa, nazdávam sa, podľa môjho názoru, podľa mojej mienky ap.

 


Otázka z 31. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mám za to