Otázka:

Akého rodu je slovo konope? Sú správne spojenia pestovanie konope siatej a konope nie je náchylné?

Heslá:

konopa, konope, konopy

Odpoveď:

 

Botanický názov rastliny je konopa (napr. indická, rumovisková, siata), čo je podstatné meno ženského rodu. Popri podobe konopa sa v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2011 uvádza aj variantná podoba konope ako pomnožné podstatné meno ženského rodu.

 

Správne sú teda vyjadrenia pestovanie konopy siatej (ako druhu rastliny; porov. pestovanie ľanu, kukurice) alebo pestovanie konopí, konôp (ako poľnohospodárskej plodiny; porov. pestovanie zemiakov), konopa nie je náchylná alebo konope nie sú náchylné.

 


Otázka z 05. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu konopa