Otázka:

Ako sa tvorí prídavné meno od hlavného mesta Azerbajdžanu Baku?

Heslá:

Baku

Odpoveď:

Prídavné meno od názvu Baku je bakuský. Možno si to overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré zaznamenávajú názvy všetkých hlavných miest s príponou genitívu, ako aj ich obyvateľské (mužské a ženské) mená a príslušné prídavné meno. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Baku