Otázka:

Dobrý deň, je výraz spojky betonárskej výstuže správne? Je slovo tiahlo spisovné? A čo výraz botka? Je v poriadku?

Heslá:

spojky betonárskej výstuže, botka, ťahadlo, pätka, tiahlo

Odpoveď:

Správne je označenie spojky betonárskej výstuže. Slovo tiahlo je v slovenčine nespisovné, jeho spisovným ekvivalentom je slovo ťahadlo – systém ťahadiel. Namiesto českého technického termínu botka odporúčame v slovenčine používať ekvivalent pätka – pätky stĺpov.


Otázka z 17. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spojky betonárskej výstuže