Otázka:

Je spisovné výška odvodu, výška pokuty alebo iba suma odvodu, suma pokuty, počula som názor, že výška má iba význam rozmeru v priestore.

Heslá:

výška, výška príjmu, výška trestu, výška pokuty, výška odvodu

Odpoveď:

 

Keďže jedným z významov slova výška je aj význam „miera, stupeň istej hodnoty“, napr. výška príjmu, výška trestu (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk), označenia výška pokuty, výška odvodu sú jazykovo správne.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výška