Otázka:

Je spisovné vyjadrenie výška odvodu, výška pokuty? Alebo má byť suma odvodu, suma pokuty? Počula som názor, že výška má iba význam rozmeru v priestore.

Heslá:

výška, výška príjmu, výška trestu, výška pokuty, výška odvodu

Odpoveď:

 

Keďže jedným z významov slova výška je aj význam „miera, stupeň istej hodnoty“, napr. výška príjmu, výška trestu (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na www.slovnik.juls.savba.sk), slovné spojenia výška pokuty, výška odvodu sú jazykovo správne.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výška