Otázka:

Prečo ste napísali, že tvar nom. mn. č. od slova bán je báni, keď v morfológii je dvojtvar? Žiadam vysvetliť rozdielne údaje.

Heslá:

báni, bán, bánovia

Odpoveď:

 

V prípade rozdielnych informácií v jednotlivých zdrojoch uprednostňujeme pri našich odpovediach novšie vydania. Keďže medzi vyjdením Morfológie slovenského jazyka a 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka je 40 rokov, je prirodzené, že nie všetky informácie sa zhodujú. Slovník súčasného slovenského jazyka zohľadňuje aktuálny stav v jazyku a odzrkadľuje fungovanie slov a ich tvarov v súčasnosti. Na tvar báni bolo pri koncipovaní hesla bán pravdepodobne viac dokladov ako na tvar bánovia.

 


Otázka z 05. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu báni