Otázka:

Správne je listové alebo lístkové cesto?

Heslá:

lístkové cesto

Odpoveď:

 

Na pomenovanie cesta „oddeľujúceho sa vo vrstvách, ktoré vznikli niekoľkonásobným skladaním a prevaľkávaním“ sa v slovenčine ustálene používa kuchársky výraz lístkové cesto (porov. heslo lístkový v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk, alebo v Slovníku slovenského jazyka).

 


Otázka z 18. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lístkové cesto