Otázka:

Dobrý deň, pri skloňovaní českej obce Dolná Dobrá Voda u Hořic mám skloňovať aj predložku "u" Hořic? Alebo tam ostáva nezmenená?

Heslá:

česká obec, Dolnej Dobrej Vode u Hořic

Odpoveď:

Ak je predložka v českom názve obce jeho súčasťou, ponecháva sa pri skloňovaní v pôvodnej podobe, napr. v Dolnej Dobrej Vode u Hořic. Ak predložka u nie je súčasťou názvu, použije sa v nepriamych pádoch slovenská predložka pri (súčasné štandardizované názvy českých obcí a častí obcí si možno overiť v pražskej jazykovej poradni na e-mailovej adrese poradna@uj.cas.cz).

 


Otázka z 17. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu česká obec