Otázka:

Aký je obsah pojmu exotizovať vo vete V prvom rade je potrebné odolávať snahám... exotizovať holokaust?

Heslá:

exotizovať, exotizácia textu

Odpoveď:

 

V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 sa uvádza sloveso exotizovať ako knižný výraz vo význame „ozvláštňovať vnášaním exotických, cudzokrajných prvkov“, napr. básnik len zriedkavo exotizoval; trochu exotizujúci názov, a podstatné meno exotizácia ako „ozvláštňovanie vnášaním exotických, cudzokrajných prvkov“, napr. exotizácia textu. Význam spojenia exotizovať holokaust vo vete V prvom rade je potrebné odolávať snahám ... exotizovať holokaust nie je jasný, vysvetliť ho môže pravdepodobne iba autor článku.

 


Otázka z 14. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exotizovať