Otázka:

Vysvetlenie významu slova kariolový.

Heslá:

kariolový, kariola

Odpoveď:

 

Prídavné meno kariolový je utvorené z podstatného mena kariola vo význame „ľahký dvojkolesový obyčajne poštový povoz“ (porov. 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka alebo slovníky cudzích slov).

 


Otázka z 19. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kariolový