Otázka:

Ako sa píše názov D/dozorná rada spoločnosti PPS Group a. s.?

Heslá:

prezídium, predstavenstvo, dozorná rada

Odpoveď:

 

  Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa názvy najvyšších orgánov inštitúcií, názvy prezídií, predstavenstiev a dozorných rád (ak sa uvádza plný názov inštitúcie alebo podniku) píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Prezídium Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Predstavenstvo a. s. Slovnaft, Dozorná rada Všeobecnej úverovej banky. Tak aj názov Dozorná rada PPS Group, a. s., sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Skratka právnej formy organizácie a. s. (s. r. o., š. p.) sa vo vete vyčleňuje čiarkami.

 Ak sa neuvádza plný názov, spojenie dozorná rada sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. dozorná rada rozhodla.

 


Otázka z 21. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 21. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prezídium