Otázka:

Je vyjadrenie jedno oko nezostane suché metafora alebo metonymia?

Heslá:

frazeologizmus, metonymia

Odpoveď:

 

Frazeologizmus Ani (jedno) oko nezostalo suché možno označiť za druh metonymie, pri ktorej sa nahrádza jedno pomenovanie iným na základe súvislosti, v tomto prípade sa opisne vyjadruje spojenie všetci plakali.

 


Otázka z 13. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu frazeologizmus