Otázka:

Je slovo garniž/garniža spisovné a existuje slovenský ekvivalent tohto slova?

Heslá:

garniža

Odpoveď:

 

Vo význame „zariadenie, na ktoré sa upevňujú záclony“ sa v slovenčine používa podstatné meno ženského rodu garniža, ktoré sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk)

 


Otázka z 25. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu garniža