Otázka:

Čo je spisovné pranie montérok alebo pranie montériek?

Heslá:

montérky

Odpoveď:

 

V tvare genitívu slova montérky sa dodržiava pravidlo o rytmickom krátení, preto po dlhej slabike -tér- nasleduje krátka pádová prípona -ok – pranie montérok. Pádová prípona genitívu sa pri slove montérky uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 02. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu montérky