Otázka:

Môže byť spojenie mať väčšiu prevahu na strely/v strelách, početná prevaha? Je správne nominácia na trofej v sezóne 2011/2012 alebo za sezónu 2011/2012?

Heslá:

mať väčšiu prevahu, prevaha, početná prevaha

Odpoveď:

 

1. Vo vyjadrení mať väčšiu prevahu je použitie prídavného mena náležité pri porovnávaní, napr. Bratislavčania mali v poslednom zápase nad Košičanmi väčšiu prevahu ako v predchádzajúcom. – Bratislavčania mali nad Košičanmi väčšiu prevahu v počte striel na bránu ako v počte rohových kopov. Pri opise druhu prevahy je v slovenčine ustálená formulácia s predložkou v – mať prevahu v niečom. Pri uvádzaní početnej prevahy je presnejšie použiť aj slovo počet – prevaha v počte striel.

 

2. K športovému termínu presilová hra sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk) ako synonymné uvádza spojenie hra s početnou prevahou.Skrátené vyjadrenie početná prevaha, napr. Domácim sa v početnej prevahe zatiaľ nepodarilo skórovať,je tiež správne. Znamená, že „domácim sa nepodarilo skórovať, ani keď ich bolo viac“. Pri použití spojenia početná prevaha sa často používa aj spresnenie, o koľko bolo hráčov viac, napr. Domáci využili početnú prevahu o dvoch hráčov, a takéto vyjadrenie je správne.

 

3. Pri označení obdobia, za ktoré/v ktorom hráč získal ocenenie, možno použiť obidve predložkové väzby, napr. nominácia na Norrisovu trofej v sezóne 2011/2012 aj nominácia na Norrisovu trofej za sezónu 2011/2012.

 


Otázka z 23. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mať väčšiu prevahu