Otázka:

Je vyjadrenie prehrať na nulu spisovné alebo slangové? Je vyjadrenie podpísať Šatana vhodné? Je slovo korčuliar synonymom k slovu hokejista, hráč?

Heslá:

prehrať, vyhrať na nulu, korčuliar, hokejista, hráč, podpísať

Odpoveď:

 1. Vyjadrenia prehrať, vyhrať na nulu, napr. V posledných piatich zápasoch trikrát prehrali na nulu. – Prvé štyri domáce zápasy Nitrania vyhrali na nulu. –, sú jazykovo v poriadku, patria do skupiny športových publicizmov.

 2. Vyjadrenia typu Slovan podpísal Šatana vo význame „Slovan podpísal zmluvu so Šatanom“ neodporúčame používať, pretože sú významovo nejasné.

 3. Slovo korčuliar možno použiť namiesto pomenovaní hokejista alebo hráč, ak sa pri ňom použije prívlastok, napr. Do Švajčiarska odchádza slovenský tím vedený staronovým kormidelníkom Jánom Filcom s kvartetom dobrých korčuliarov z NHL.

 


Otázka z 26. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prehrať