Otázka:

Vyhovuje veta Pálffy zlomil hokejku o bránku spisovnému jazyku? Je vyjadrenie mať navrch spisovné? Je spojenie nosiť/obliekať číslo v súlade so spisovným jazykom? Je sloveso vygradovať rovnako spisovné ako gradovať?

Heslá:

mať navrch, mať prevahu, byť lepší, nosiť číslo, obliekať číslo, gradovať, vygradovať, stupňovať, vystupňovať

Odpoveď:

 

1. Veta Pálffy zlomil hokejku o bránku je správna.

2. Vyjadrenie mať navrch pochádza z českého frazeologizmu mít navrch. V slovenčine sa v rovnakom význame používajú napríklad spojenia mať prevahu, byť lepší.

3. Skrátené vyjadrenia nosiť číslo, obliekať číslo vo význame „nosiť, mať oblečený dres s číslom“ sú metonymické formulácie, zo štylistického hľadiska ich možno označiť za hovorové, teda spisovné.

4. Keďže sloveso gradovať je nedokonavé, z neho utvorená dokonavá podoba vygradovať je správna a funkčná, lebo vyjadruje ukončenie deja, napr. naše výkony v každom zápase gradovali – po dvoch prehrách náš výkon vygradoval v treťom súboji (podobne ako dvojica slovies stupňovať – vystupňovať).

 


Otázka z 27. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mať navrch