Otázka:

Čo je správne: Budaj je dvojkou Haláka alebo Halákovi? Môže sa použiť Marián Hossa začal hrať organizovaný hokej v 6 rokoch?

Heslá:

dvojka, súťažne, aktívne, dvojkou v tíme

Odpoveď:

 

1. O hráčovi, ktorý je dvojkou v tíme, nemožno povedať, že je dvojkou jednotke alebo jednotky – Budaj je dvojkou Halákovi alebo Budaj je dvojkou Haláka. Ak potrebujeme opísať poradie ich postavenia v tíme, môžeme použiť predložku za – Budaj je dvojkou za Halákom. Vhodné by však boli vyjadrenia vo vzťahu k tímu, napr. Budaj je dvojkou v tíme, v mužstve.

 

2. Na označenie pôsobenia hráča v športovom klube možno použiť prídavné meno organizovaný – začal hrať organizovaný hokej v šiestich rokoch. V rovnakom význame sa používajú aj vyjadrenia s príslovkami aktívne alebo súťažne – aktívne, súťažne začal hrať hokej v šiestich rokoch – alebo registrovaným hráčom hokeja bol už od šiestich rokov.

 

 

 


Otázka z 24. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dvojka