Otázka:

Dobrý deň, je veta "Môžem vám odporučiť výborný film" spisovná?

Heslá:

doporučiť, doporučovať, odporučiť, odporúčať

Odpoveď:

Veta Môžem vám odporučiť výborný film je správna. Slovesá doporučiť doporučovať vo význame „navrhnúť, poradiť“ sú nespisovné, namiesto nich sa majú používať slovesá odporučiť odporúčať (porov. heslo doporučiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).


Otázka z 09. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu doporučiť