Otázka:

Sú správne vyjadrenia vynútiť si zápas, pritlačiť/tlačiť na súpera, vytvárať si tlak na súpera, závar pred bránkou?

Heslá:

vynútiť si, tlačiť, tlačiť súpera, vytvárať si tlak, závar, zavariť

Odpoveď:

 1. Sloveso vynútiť si možno použiť aj vo vete Hokejisti New Jersey si vynútili šiesty zápas, hoci v sérii prehrávali už 0 : 3 na zápasy, pričom má v nej význam „vybojovali“. Opakovanie tvarov slova zápas v tejto vete je funkčné.

 2. Sloveso tlačiť sa v prenesenom význame používa aj v spojení tlačiť súpera (v hre) vo význame „zatláčať do obrany“ a toto spojenie sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk. Vo význame „zatlačiť do obrany“ možno preto použiť predponové sloveso pritlačiť – pritlačiť súpera (v hre).

 Namiesto vyjadrenia vytvárať si tlak vo význame „vytvárať situácie na zatlačenie súpera do obrany“ je vhodné spojenie vytvárať tlak, napr. New Jersey od začiatku zápasu vytvára tlak na súpera.

 3. Slovo závar funguje v slovenčine ako podstatné meno vo význame „požívatina (rezance, ryža, krupica ap.), ktorá sa zavára do polievok, mlieka ap. na zahustenie“ a je utvorené zo slovesa zavariť vo význame „pridať do niečoho vriaceho“. Keďže sloveso zavariť sa ako hovorový expresívny jazykový prostriedok používa aj vo význame „spôsobiť niekomu nepríjemnosti“, možno z neho utvorené podstatné meno závar vysvetliť ako „nepríjemná, ťažká situácia“. V takomto význame sa slovo závar používa v športovej publicistike ako hovorový expresívny výraz, napr. Menší závar pred Halákom vyriešila obrana. – Rozhodca nechal v hre pokračovať a následný závar pred bránou vyriešil Kamenár. – Mucha opäť čaroval – zastavil loptu, vrhal sa pod nohy do mäteže pred sebou, lietal vo vzduchu, plazil sa na zemi, ten závar sme prežili vďaka nemu.

 


Otázka z 28. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vynútiť si