Otázka:

Aké je obyvateľské meno k názvu Senegal? Ako sa vyslovuje predložka v spojení poďte s nami?

Heslá:

Senegalčan

Odpoveď:

Obyvateľ Senegalu je Senegalčan. Podoby etnoným si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.

Výslovnosť predložky v spojení s nami je výnimočne [s nami]. Podrobnejšie pravidlá výslovnosti predložky sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pri hesle s). Príručka je prístupná na uvedenej stránke.

 


Otázka z 01. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 07. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Senegalčan