Otázka:

Ktoré slovo by som mal použiť vo vete: Vysoká priedušnosť/priedyšnosť bundy. Prípadne podobné slovo, ktoré vyjadruje odvod vlhkosti, priepustnosť pary.

Heslá:

priedušnosť

Odpoveď:

Význam „schopný prepúšťať vzduch“ sa vyjadruje prídavným menom priedušný, napríklad priedušná bunda, priedušný materiál, a samotná schopnosť prepúšťať vzduch sa nazýva priedušnosť, napr. vysoká priedušnosť bundy. Obe tieto slová sa píšu s po d a takto sa uvádzajú aj v príručkách slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Slovami priedušný a priedušnosť sa môže vyjadriť nielen prepúšťanie vzduchu, ale aj prepúšťanie plynov a pary. Prepúšťanie pary sa okrem toho vyjadruje slovami paropriepustnosť a paropriepustný. Schopnosť odvádzania vlhkosti sa vyjadruje opisne spojením napr. (dobré) odvádzanie vlhkosti.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu priedušnosť