Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na písanie názvu odboru napr. nejakého ministerstva. Podľa mňa napr. Ekonomický odbor Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, by sa mal písať s veľkým E. Mám pravdu?Ďakujem za odpoveď

Heslá:

názvy odborov

Odpoveď:

         Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 67, poznámka 2) pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, komisií a iných podobných organizačných alebo pomocných jednotiek inštitúcií, ústavov, úradov a podnikov sa nepokladajú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom. Aj názov ekonomický odbor Ministerstva výstavy a regionálneho rozvoja SR treba písať s malým začiatočným písmenom. Takéto názvy sa píšu s veľkým začiatočným písmenom iba na začiatku textu (vety) alebo na začiatku nápisu (napr. na ceduľke na dverách).


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy odborov