Otázka:

Čo znamená slovo škrupuľa?

Heslá:

škrupuľa

Odpoveď:

 

Podstatné meno škrupuľa sa používa väčšinou v množnom čísle škrupule a nazývajú sa ním rozpaky, pochybnosti, zábrany. Spojenie byť bez škrupúľ má význam nemať zábrany, nerozpakovať sa. Slovo škrupuľa je latinského pôvodu, súvisí s latinským výrazom scrūpulus s pôvodným významom „ostrý kamienok“. Týmto slovom sa neskôr začali pomenúvať aj pocity, ktoré nás omínajú (ako kamienok v topánke), ako starosť, úzkosť, obava.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škrupuľa