Otázka:

Dobrý deň, je spisovné slovo "faktúrovať" alebo "fakturovať"?

Heslá:

fakturovať, faktúra

Odpoveď:

Sloveso fakturovať má na rozdiel od slova faktúra v základe krátke u. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).  
Otázka z 08. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fakturovať