Otázka:

V Košiciach boli pred Vianocami plagáty s oznamom "kapustnica sa bude variť v 1000-litrovom kotly". Nemá tam byť náhodou "v kotle" ?

Heslá:

kotol

Odpoveď:

Neživotné podstatné meno mužského rodu kotol sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli (po starom v 6. páde) jednotného čísla má pádovú príponu -e: v kotle. V nominatíve ( v 1. páde) množného čísla má príponu -y, teda (dva) kotly. Môžete sa o tom presvedčiť aj v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka na našej stránke www.juls.savba.sk (cez Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky).

Slovné spojenie, na ktoré ste sa spytovali, malo mať podobu kapustnica sa bude variť v 1000-litrovom kotle. Dodávame ešte, že v slovenčine nemá nijaké podstatné meno v lokáli príponu -y.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu kotol