Otázka:

V ktorých prípadoch sa píšu tvary zámen Ty, Tvoj a Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

Ty -Tvoj

Odpoveď:

Písanie tvarov zámen Ty, Tvoj Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom je záväzné v korešpondencii. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 75) treba v korešpondencii písať na znak úcty tvary zámen Ty, Tvoj, Vy Váš vždy s veľkým začiatočným písmenom, bez ohľadu na to, či je adresátom jedna osoba, ktorej tykáme (Ty, Tvoj) alebo vykáme (Vy, Váš), alebo či je adresátom viac osôb (dvojica, kolektív – takisto Vy, Váš). V iných textoch sa tvary zámen ty, tvoj, vy, váš zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom. Podstatným menom korešpondencia sa pomenúva písomný styk vo forme listov a zásada písania veľkých písmen v tvaroch zámen Ty, Tvoj, Vy, Váš sa vzťahuje aj na e-mailovú korešpondenciu. Prostredníctvom internetu sa však realizujú aj iné spôsoby komunikácie, napríklad na rozličných diskusných fórach, ktoré nemajú formu korešpondencie (písanie listov má špecifické formálne pravidlá, hoci dnes na ne mnohí pisatelia e-mailov zabúdajú). Tvary zámen ty, tvoj, vy, váš v textoch písaných v rámci internetovej diskusie Vám odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, tak ako sa píšu napríklad v rozhovoroch uverejňovaných v tlači. Možnosť písania týchto zámen s veľkým začiatočným písmenom však Pravidlá slovenského pravopisu nevylučujú.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ty -Tvoj