Otázka:

Zo spojenia "podnikateľské poradenstvo" sa tvorí prídavné meno podnikateľskoporadenský alebo podnikateľsko-poradenský (servis)?

Heslá:

podnikateľskoporadenský

Odpoveď:

Z určovacích skladov (jeden člen v sklade rozvíja význam druhého člena) sa tvoria zložené prídavné mená, ktoré sa píšu bez spojovníka, napríklad sedem poschodí – sedemposchodový, vysoká škola – vysokoškolský, vedecký výskum – vedeckovýskumný, lieskový oriešok – lieskovoorieškový. Z priraďovacích skladov sa tvoria prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom. Spojovník v nich vyjadruje zreteľné vydelenie jednotlivých zložiek, napríklad veda a technika – vedecko-technický, červený a žltý – červeno-žltý, Slovensko, Nemecko a Poľsko – slovensko-nemecko-poľský. Podľa tohto pravidla sa zložené prídavné meno utvorené z určovacieho skladu podnikateľské poradenstvo píše správne bez spojovníka v podobe podnikateľskoporadenský.  Časté písanie tohto výrazu so spojovníkom môže byť zapríčinené odlišnou interpretáciou jeho významu ako „podnikateľský a poradenský“, ale aj nedostatočným ovládaním slovenského pravopisu a skutočnosťou, že niektoré textové editory prestanú podčiarkovať prídavné meno podnikateľskoporadenský,ak medzi časti podnikateľsko poradenský vložíte spojovník.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podnikateľskoporadenský