Otázka:

Ako sa správne píše meno Chatam Sófer alebo Sofer?

Heslá:

Sofer

Odpoveď:

Meno významného rabína z 19. storočia Chatama Sofera (vlastným menom Moše Schreiber) pôsobiaceho v Bratislave odporúčame v slovenčine používať v uvedenej podobe s krátkym o.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sofer