Otázka:

Dobrý deň. Často sa stáva, že mail ktorý dostaneme, chceme poslať ďalej inému adresátovi. V texte mailu potom používame termín ..."preposielam" Ti mail od... Je termín "preposielam" správny alebo je lepšie použiť iný, napríklad "posielam Ti/Vám"... Ďakujem, Marián.

Heslá:

preposlať

Odpoveď:

Sloveso preposlať je v slovenčine nové a vo význame „poslať ďalej“ sa začalo používať v súvislosti s elektronickou poštou, s príkazmi pri odosielaní e-mailov.  V súčasnosti je veľmi rozšírené práve pre svoju významovú jednoznačnosť „poslať prijatý e-mail niekomu inému, ďalšiemu; poslať niečo, čo odosielateľ dostal, čo už jemu bolo poslané“. Napríklad vo vyjadrení preposielam ti e-mail je zahrnutá skutočnosť, že odosielateľ nie je autorom e-mailu, ale že ho prijal od niekoho iného. V naznačenom význame sa používanie slovesa poslať pociťuje ako všeobecnejšie a menej výstižné. Je pravda, že niektoré nové slová sa v slovenčine spočiatku prijímajú s istou nevôľou, niektorých používateľov jazyka vyrušujú, no ak je zrejmá ich funkčnosť a nie sú v rozpore so slovotvornými pravidlami, nemožno ich odmietať.


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu preposlať