Otázka:

Dobrý deň, ako sa píše skratka slova inžinier?

Heslá:

inžinier, Ing.

Odpoveď:
Akademický titul inžinier sa píše s malým začiatočným písmenom, skratka Ing. sa píše s veľkým začiatočným písmenom (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). 

Otázka z 25. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu inžinier