Otázka:

Za dvojbodkou sa píše veľké alebo malé písmeno?

Heslá:

dvojbodka

Odpoveď:

 

 

Text za dvojbodkou sa píše s malým začiatočným písmenom, ak predchádzajúcu časť objasňuje, rozvádza, dopĺňa alebo vysvetľuje, napr. V mojom vnútri sa deje zázrak belasosti: čosi vo mne rozprestrelo krídla a letí uchvátené farbou neba. Text za dvojbodkou sa začína veľkým začiatočným písmenom najmä vtedy, ak ide o priamu reč alebo úplnú citáciu, alebo ak za dvojbodkou nasleduje samostatný textový celok.

Bližšie sa o dvojbodke dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v VIII. kap. venovanej interpunkcii, a to v podkap. 2. 6. Dvojbodka na s. 106 – 107. Táto príručka je sprístupnená na stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (zvoľte textovú časť).

 


Otázka z 07. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvojbodka