Otázka:

Ako sa skloňuje slovo IKEA?

Heslá:

Ikea, Unicef, Unesco

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa rozličné názvy, ako aj skratky, ktoré majú charakter podstatných mien, skloňujú, čiže v nepriamych pádoch priberajú pádové prípony podľa príslušného vzoru. Jednotlivé slová sa zaraďujú do skloňovacích vzorov na základe svojho zakončenia a rodu. Názov IKEA sa skloňuje tak ako slová zakončené na -ea, napr. Andrea, Kórea, Eurovea, idea, orchidea: IKEA, (z) IKEY, IKEI, IKEU, (v) IKEI, (s) IKEOU. V písaných prejavoch, aby sa zachovalo koncové písmeno zastupujúce príslušné slovo (ide o iniciálovú skratku), odporúča sa ponechať skratku v základnej (nesklonnej) podobe, pričom sa pred ňu predsunie výraz, ktorý ju bližšie určuje, a ten sa skloňuje, napr. spálňa od firmy/spoločnosti IKEA (slovné spojenia spálňa od IKEA, stolík z IKEA a pod. sú v slovenčine neprirodzené). Viaceré z iniciálových skratiek sa používajú ako vlastné mená, ktoré sa skloňujú podľa príslušného zakončenia – porov. UNICEF – Unicef, z Unicefu, UNESCO – Unesco, v Unescu. Podobne názov IKEA možno písať v podobe Ikea a ten pravidelne skloňovať (v jazykovej praxi sa tak aj robí).

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Ikea