Otázka:

Nepozdáva sa mi výraz "Máme za to..." , ktorý používajú právnici.

Heslá:

mať za to

Odpoveď:

Výraz mať za to je českého pôvodu. Česko-slovenský slovník (1979) ako slovenský ekvivalent českého mít za to uvádza slovesá domnievať sa, myslieť si. Tento výraz, ako konštatujete, používajú najmä právnici. Z výkladu v Právnickom terminologickom slovníku z r. 1952 vyplýva, že výraz mať za to sa už v tom čase nepovažoval za vhodný a podľa konkrétneho prípadu sa mal nahrádzať inými výrazmi: „ak sa má vyjadriť nevyvrátiteľná domnienka (praesumptio iuris ac de iure) alebo fikcia, treba používať ,platí‘; ak sa má vyjadriť vyvrátiteľná domnienka, treba používať ,predpokladá sa‘; ak sa má vyjadriť presvedčenie, názor, treba používať výraz ,je toho názoru, toho presvedčenia‘“ (s. 49).

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mať za to
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku