Otázka:

Prosím Vás, sú spisovné označenia regiónov Myjavsko, Hlohovecko, Trenčiansko a pod.?

Heslá:

Myjavsko

Odpoveď:

Názvy ako Myjavsko, Hlohovecko, Trenčiansko nie sú v súlade s historickými ani súčasnými geografickými názvami. V slovenčine sa príponou -sko (-cko) tvoria názvy štátov a krajín, napr. Švédsko, Francúzsko, Sasko, Nemecko, ale nie názvy regiónov. V súčasnosti sme svedkami rozšíreného vydávania regionálnych, zväčša reklamných novín a časopisov s názvami tohto typu, napr. Bratislavsko, Malokarpatsko, Pezinsko, Trnavsko, Gemersko a pod. Takéto názvy krajov, resp. obce a jej okolia sú umelé a slovenčine cudzie. Názvy štátov a krajín zakončené na -sko (-cko) vznikli z mien príslušníkov národov, kým názvy ako  Myjavsko, Hlohovecko, Trenčiansko, Bratislavsko, Malokarpatsko, Pezinsko, Trnavsko, Gemersko sú utvorené z domácich geografických názvov (Myjava, Hlohovec, Trenčín, Bratislava, Malé Karpaty, Pezinok, Trnava, Gemer), a preto sú nesystémové. Citované názvy by mali znieť takto: Myjava, okres Hlohovec alebo Hlohovecký okres, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Malokarpatská oblasť, Pezinská oblasť (Pezinok a okolie), Trnavský okres, Gemer a pod.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Myjavsko