Otázka:

Spojením hudobný archív sa nazýva iba zbierka starej hudby alebo môže ísť o zbierku rôznej hudby aj zo súčasnosti?

Heslá:

archív, hudobný archív

Odpoveď:

 

 

 

 

Podľa výkladov významov slova archív v slovenských (starších aj súčasných) výkladových slovníkoch a slovníkoch cudzích slov (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) nemusia byť písomnosti a dokumenty uložené v archíve iba historické. Označenie hudobný archív sa teda nemusí vzťahovať iba na zbierku starej hudby, ale aj novšej, súčasnej hudby.


 


Otázka z 25. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu archív