Otázka:

Je nasledujuca veta gramaticky spravna? "Ak sme zdravy, nechyba nam nic ku stastiu."

Heslá:

prídavné meno

Odpoveď:

Vo vete Ak sme zdraví, nechýba nám nič k šťastiu je prídavné meno v tvare nominatívu množného čísla, pretože sa vzťahuje na sloveso sme, čižena tvar 1. osoby množného čísla sponového slovesa byť.

Prehľad skloňovania prídavných mien si možno pozrieť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na s. 121 – 122. Táto príručka je sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prídavné meno