Otázka:

Aký je rozdiel v prídavných menách emotívny a emocionálny?

Heslá:

emocionálny

Odpoveď:

 

 

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zv. A – G, 2006) sú prídavné mená emocionálny emotívny synonymné vo význame 1. vyvolávajúci emócie, vyjadrujúci emócie, založený na emóciách, napr. hlboký emocionálny/emotívny zážitok, emocionálna/emotívna fotografia, a 2. ktorý sa riadi emóciami, citmi, napr. ženy sú emocionálnejšie/emotívnejšie, emocionálne/emotívne správanie. Slovník pri prídavnom mene emocionálny zaznamenáva ešte tretí význam „súvisiaci s emóciami, s citom“, pri ktorom sa uvádza ako synonymum prídavné meno emočný, napr. emocionálny život dieťaťa.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emocionálny