Otázka:

Akého rodu je slovo výstroj?

Heslá:

výstroj

Odpoveď:

Slovo výstroj je utvorené z mužského podstatného mena stroj v staršom význame „oblečenie,  spôsob obliekania“ pomocou predpony vý-. Slovo výstroj je teda mužského rodu, o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výstroj