Otázka:

V textoch nachádzam výrazy v dverách, v dvojici, v svojom. Ja si však myslím, že by mala nastať vokalizácia a správne má byť vo dverách, vo dvojici, vo svojom. Kedy nastáva vokalizácia?

Heslá:

vokalizácia

Odpoveď:

Predložka v sa vokalizuje, čiže na uľahčenie výslovnosti priberá samohlásku a mení sa na slabičnú predložku vo,vtedy, ak sa spája so slovom, ktoré sa začína na spoluhlásku v, napr. vo vode, na párovú spoluhlásku z hľadiska znelosti, napr. vo filme, alebo vtedy, ak sa začína na skupinu spoluhlások, z ktorých jedna (na druhom, prípadne na treťom mieste) je totožná alebo párová čo do znelosti, napr. vo dverách, vo štvrtok, vo sfanatizovanom (dave). Predložka v niektorých spojeniach vybočuje z uvedeného pravidla a používa sa v nevokalizovanej podobe, porov. v svojom, v tvare, resp. popri vokalizovanej aj v nevokalizovanej podobe, napr. v snepoprivo sne,v dvojicipoprivo dvojici.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vokalizácia