Otázka:

Je názov Ulica Matice slovenskej z hľadiska veľkých začiatočných písmen správny?

Heslá:

Ulica Matice slovenskej

Odpoveď:

Názov Ulica Matice slovenskej je správny.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ulica Matice slovenskej