Otázka:

Je správne vyjadrenie v jari? Alebo má byť na jar?

Heslá:

v jari

Odpoveď:

 

V časovom vyjadrení sa v slovenčine používajú predložka na, napr. na Vianoce, aj predložka v, napr. v pondelok, v roku 2007. V spojení s pomenovaniami ročných období sa vo význame „počas“ ustálili obe predložky – aj na. Pri slove jar sa používa predložka na – Najkrajšia príroda je na jar. – Na jar odchádzal do hôr. V spojení so slovami leto zima sa používa predložka v, napr. Drobné lesné plody dozrievajú v lete. – V zime bývajú horské priechody nebezpečné. Pri názve jeseň sú správne vyjadrenia s oboma predložkami – na jeseň v jeseni, napr. Výstavba novej diaľnice sa začne možno už v jeseni. – Niektoré druhy trvaliek kvitnú až na jeseň.

 

            Predložka v spojení so slovom jar sa používa v slovenských nárečiach, ale v akuzatíve, napr. to bolo akosi v jar a to trvalo celuo leto (Stankovany, okr. Ružomberok); v jar boli grule drahé (okr. Bardejov). V spojení v jari sa však predložka viaže s lokálom a takéto spojenie nie je v slovenčine bežné, neuvádza sa vo výkladových slovníkoch a nie sú naň doklady ani v nárečovej kartotéke nášho ústavu. V textoch Slovenského národného korpusu sú však stovky dokladov na predložkové spojenie v jari, ktoré potvrdzujú, že je v jazykovej praxi živé. Používa sa pravdepodobne pod vplyvom podobného spojenia v jeseni.

 


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v jari