Otázka:

Dobrý deň, trápi ma slovo "absentácia". Chcel by som Vás poprosiť o odpoveď na otázku, či je takéto slovo obsiahnuté v slovnej zásobe spisovnej slovenčiny, keďže ide o použitie tohto slova v úradnom dokumente. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a za Váš čas.

Heslá:

absencia

Odpoveď:

Slovo absentácia nepatrí do slovnej zásoby slovenčiny, na vyjadrenie významu „neprítomnosť, neúčasť, nedostatok“ sa v slovenčine ustálene používa podoba absencia.Do slovenských textov sa slovo absentácia dostalo pravdepodobne pod vplyvom anglického výrazu absentation.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu absencia