Otázka:

Čo znamená slovo filantrop?

Heslá:

filanthrópos, filantrop

Odpoveď:

Slovo filantrop pochádza z gréckeho zloženého slova filanthrópos „ľudomilný“. Časť slova fil- vo význame „kto niečo, niekoho miluje“ pochádza zo slova fílos „priateľ“ a časť -antrop je odvodenina slova anthrópos „človek“.


Otázka z 13. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu filanthrópos