Otázka:

Je prídavné meno zábavný akostné alebo vzťahové?

Heslá:

zábavný

Odpoveď:

Prídavné meno zábavný je primárne vzťahové. Je odvodené od slova zábava a to od slovesa zabaviť, napr. zábavný podnik, zábavný program, t. j. súvisiaci so zábavou, určený na zábavu. Prídavné meno zábavný v istých slovných spojeniach (sekundárne) nadobudlo charakter akostného prídavného mena, porov. zábavná situácia, zábavná príhoda, t. j. veselá, smiešna.


Otázka z 06. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zábavný